Kauçuk emalı

rubber

Rezin hazırlanmasında istifadə olunan mikserlər və dəyirmanlar və ekstruder üçün bir sıra yeni məhsul və xidmət həlləri hazırladı.