sement

shutterstock_cement

Sahə tərəfindən sübut edilmiş etibarlılıq səviyyələrindən ibarət olan toplu materialların işlənməsi üçün dişli qutular ən çətin vəziyyətlərdə belə hesab edilə bilər.

Bütün toplu materialların idarə olunması məhsulları

cement crusher

Kırma, üyütmə və daşlama tətbiqetmələri üçün bir sıra sürücü həlləri ilə, INTECH dünyanın hər yerindəki sement emalı zavodlarına imkan verir.

duroed helical gear unit